top of page

[일산점] 2월 21일 JYP엔터테인먼트 내방 오디션


< 2월 21일 JYP > twice, itzy, 스트레이키즈, day6, 박진영, niziu 등 다수 소속


                                           

[참가조건] 뮤닥터 내부공지

조회수 35회댓글 0개

최근 게시물

전체 보기
bottom of page